Personvern og avtalevilkår

Avtalevilkår for SeniorHjelperne

Sist oppdatert 27. april 2018Om SeniorHjelperne


SeniorHjelperne er eid av ProSenior AS.


Kontaktinformasjon:


SeniorHjelperne

Theodor Hansens vei 18 B

1410 Kolbotn

Telefon: 64 80 84 00

e-post: kundeservice@seniorhjelperne.no


Våre tjenester


SeniorHjelperne tilbyr et bredt spekter av tjenester innenfor hjelp i hjem og hage, følgetjenester og sosialt samvær.


SeniorHjelperne har ikke helsefaglig utdannelse og tilbyr derfor ikke helserelaterte tjenester, slik som pleie, sårstell og medisinering.


Vi tilbyr våre tjenester på dagtid. Våre åpningstider er mandag – fredag kl. 08.00 – 18.00. Ved spesielle tilfeller kan andre tidspunkter avtales direkte mellom kunde og besøker.

 

Priser


Prisene er til enhver tid oppdatert her på SeniorHjelpernes hjemmeside. Kjøretillegg til kunden og evt bompenger tilkommer.


Basistjenester er de tjenestene som SeniorHjelperne utfører selv, dvs. som ikke leveres av underleverandører. Prisene på SeniorHjelpernes basistjenester gjelder for 60 minutter. Etter endt oppdrag runder vi av til nærmeste kvarter.


Minstepris for basistjenester er 300 kr.


Levering


SeniorHjelperne leverer enkelttimer. Dersom kunden ønsker en fast avtale med SeniorHjelperne, får kunden en fast besøker som kommer hver gang så langt dette lar seg gjøre.

 

Fordi SeniorHjelperne ofte skal forflytte seg over lengre avstander fra en kunde til en annen, opererer vi med fleksible tider. Vi tar derfor forbehold om opptil en halvtimes forsinkelse i forhold til avtalt tidspunkt. Det kan også forekomme at vi kommer noe tidligere enn avtalt. 


Dersom besøkeren fra SeniorHjelperne er syk eller av andre årsaker er forhindret til å besøke en kunde, vil vi gjøre det vi kan for å finne en erstatter.


SeniorHjelperne forbeholder seg retten til å avslutte et kundeforhold dersom det ikke virker hensiktsmessig for begge parter å ha en kunde-leverandør-relasjon.


Bestilling av time


Alle avtaler må bekreftes av kunden enten på sms eller e-post. Hvis ikke kunden har mobiltelefon eller e-post-adresse, avtales en egen ordning mellom SeniorHjelperne og kunden.


Avbestilling av avtalt time


Avbestilling av avtalt time må skje senest 24 timer før. Dersom avbestilling skjer etter dette, blir kunden fakturert for timen.


Ingen bindingstid


SeniorHjelperne leverer tjenester så lenge kunden ønsker det. Vi har ingen bindingstid, og kunden kan når som helst avslutte sitt kundeforhold til SeniorHjelperne.


Betaling


Betaling skjer via faktura eller kortterminal etter at tjenesten er levert, og kunden har 10 dagers betalingsfrist ved betaling med faktura. Ved manglende betaling gjelder følger SeniorHjelperne retningslinjene i Inkassoloven. 


Transport i SeniorHjelpernes bil


Dersom kunden skal transporteres til et annet sted utenfor kundens hjem, og en av SeniorHjelpernes biler skal brukes, må kunden avgi samtykke til dette.


Tjenester som krever tilgang til sensitiv informasjon


Dersom SeniorHjelperne skal hjelpe kunden med bankærender eller andre ærender som krever tilgang til personlig eller sensitiv informasjon, må vi ha fullmakt fra kunden. Alle signeringer må utføres av kunden selv. 


Personopplysninger


SeniorHjelperne er opptatt av våre kunders personvern. All behandling av personopplysninger skjer i henhold til gjeldende lovgivning. Se vår personerklæring lenger ned for komplett informasjon.


Force majeure


I ekstreme tilfeller, f. eks ved kraftig snøvær, ulykker eller andre uforutsette hendelser, kan det bli umulig for SeniorHjelpernes besøkere å komme frem til kunden. Ved slike unntakstilstander har kunden ingen betalingsforpliktelse, og SeniorHjelperne har ingen erstatningsforpliktelse.


Endringer av vilkårene


Dersom SeniorHjelperne gjør større endringer i vilkårene som påvirker eksisterende kundeforhold, forplikter SeniorHjelperne seg til å gi tydelig informasjon til kunden. For øvrig finnes til enhver tid oppdaterte vilkår her på hjemmesiden.

 

Kundeservice

Kunden kan kontakte kundeservice på tlf. 64 80 84 00 mandag – fredag kl. 08.00 – 18.00. Du kan også sende en e-post til kundeservice@seniorhjelperne.no.

Personvernerklæring for ProSenior AS

Sist oppdatert 30. juli 2018Kontaktinformasjon


SeniorHjelperne er eid av ProSenior AS. ProSenior AS er behandlingsansvarlig for personopplysninger gjeldende SeniorHjelpernes kunder. ProSenior AS behandler alle personopplysninger fortrolig. De brukes kun for å kunne utføre våre tjenester. 


ProSenior AS

Theodor Hansens vei 18B

1410 Kolbotn

Tlf: 64 80 84 00

e-post: kontakt@pro-senior.no


1. Personopplysninger som samles inn og lagres om deg og formålet med dette


1.1 Kundens kontaktinformasjon


For å være kunde hos SeniorHjelperne må kunden minimum oppgi fullt navn, adresse og telefonnummer. Disse opplysningene er nødvendige for å kunne administrere kundeforholdet, samt å kunne kontakte kunden dersom det er nødvendig (f. eks dersom avtalen må endres pga sykdom).

 

ProSenior AS lagrer kundens e-post-adresse, dersom kunden har oppgitt dette. Dette er frivillig for kunden.


1.2 Øvrige personopplysninger om kunden


I tillegg kan SeniorHjelperne registrere andre opplysninger om kunden, som SeniorHjelperne får kjennskap til gjennom sin relasjon til kunden. Eksempler på dette kan være kundens hobbyer, temaer som kunden er opptatt av og/eller enkle helseopplysninger. Eksempler på helseopplysninger kan være om kunden har noen fysiske begrensinger (f. eks vond hofte, vond skulder el.l.) og derfor trenger hjelp til spesifikke ting. Formålet med denne registreringen er å kunne tilby kunden best mulig service, slik at man kan hjelpe kunden på best mulig måte og slik at kunden får en best mulig opplevelse av SeniorHjelpernes tjenester. Kunden samtykker aktivt til lagring av slik informasjon i forbindelse med signering av avtale. Dette samtykket er frivillig og er gyldig helt til kunden selv trekker det tilbake.   


ProSenior AS beriker ikke personopplysningene med ytterligere informasjon ved hjelp av eksterne leverandører.


1.3 Bruk av personopplysning til andre formål


Kundens personopplysninger kan videre brukes til følgende formål:

Regnskap, fakturering, revisjon og betalingsverifiseringer (jf. Bokføringsloven)

Administrative og juridiske formål

Statistikk, markedsføringsanalyse og kundeundersøkelser med sikte på å forbedre våre tjenester.


2 Måten opplysningene lagres på


ProSenior AS bruker regnskapssystemet Visma eAccounting, som leveres av Visma Mamut AS. ProSenior AS lagrer kundens personopplysninger og kjøpshistorikk i Visma eACcounting. Visma Mamut AS plikter gjennom avtale å tilrettelegge for en sikker leveranse til ProSenior AS, samt å lagre kundens personopplysninger i henhold til bokføringsloven. 


3 Grunnlaget for behandling av personopplysninger


Grunnlaget for å lagre kundens kontaktinformasjon er at dette er essensielt for at SeniorHjelperne skal kunne utføre sine tjenester.


Grunnlaget for å lagre øvrige personopplysninger om kunden, som nevnt i punkt 1.2, er basert på informert, frivillig og uttrykkelig samtykke fra kunden. Samtykke fra kunden gir ProSenior AS rettslig grunnlag for fortsatt lagring av personopplysningene også etter at kunden har avsluttet kundeforholdet. Kunden kan når som helst trekke dette samtykket tilbake, og personopplysningene vil bli slettet umiddelbart.


ProSenior AS er også pålagt å oppbevare enkelte kategorier av informasjon i forbindelse med regnskapsføring. Disse opplysningene oppbevares i henhold til bokføringsloven. 


4 Sletting av personopplysninger


ProSenior AS anser kundeforholdet som avsluttet dersom vi ikke har hørt fra en kunde i løpet av 12 måneder. Etter disse 12 månedene sletter ProSenior AS alle opplysningene om kunden, med mindre kunden har avgitt spesifikt samtykke til lagring av personopplysninger.


Dersom kunden trekker tilbake sitt samtykke, sletter ProSenior AS alle personopplysningene umiddelbart.


5 Kundens rettigheter


Iht EUs forordning om personvern har kunden en rekke rettigheter:

Rett til innsyn i personopplysninger registrert om seg selv

Rett til korrigering av personopplysninger om seg selv

Rett til sletting av personopplysninger om seg selv

Rett til begrensning av behandlingen som gjelder seg selv

Innsigelsesrett (rett til å protestere på behandlingen av personopplysninger)

Rett til å få ta med seg personopplysninger om seg selv til annen leverandør (dataportabilitet)


6 Direktemarkedsføring


Så lenge SeniorHjelperne har et aktivt kundeforhold med kunden er det rettslig grunnlag for å kontakte kunden gjennom alle kommunikasjonskanaler (brev, telefon, e-post, sms), med mindre kunden har sagt at han ikke ønsker dette.


SeniorHjelperne kan sende informasjon, tilbud og nyheter til kunden pr. brev, telefon, e-post og sms også etter avsluttet kundeforhold dersom kunden har samtykket til dette. Samtykket gjelder helt til kunden selv trekker samtykket tilbake. Kunden kan når som helst trekke samtykket tilbake.


7 Klager


Eventuelle klager på ProSenior AS’ behandling av personopplysninger kan rettes til:

Datatilsynet, Postboks 8177 Dep., 0034 Oslo. E-post: postkasse@datatilsynet.no


8 Oppdateringer


Det kan forekomme endringer av denne personvernerklæringen. Dette vil bli gjort for å møte endringer i rammevilkår, kommersielle behov, eller for å tilfredsstille behovene til våre kunder. Oppdaterte versjoner vil bli publisert her på vår hjemmeside, og datoen for endringen vil vises, slik det klart fremkommer når siste oppdatering fant sted. Personvernerklæringen ble sist oppdatert 30. juli 2018.